Czym jest transport

Czym jest transport

Transport to przemieszczanie ludzi i dóbr w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Potrzeby transportowe są potrzebami wtórnymi człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji i jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest przemieszczenie osób i ładunków. Dlatego też transport dzieli się na transport pasażerski oraz transport towarowy. Transport można też podzielić na transport lądowy, powietrzny – lotniczy i transport wodny. Najstarszy jest transport lądowy, zaś najmłodszą dziedziną transportu jest transport powietrzny. Jednak wszystkie te rodzaje transportu, choć znacznie różnią się środowiskiem w jakim się poruszają i sposobem poruszania się, służą przemieszczaniu ludzi i dóbr, czyli ładunków – produktów, towarów itp. Aby transport mógł funkcjonować powinien istnieć na niego popyt. I oczywiście jest, bo dzisiejsza gospodarka nie może obejść się bez transportu. Ludzie też w celu zaspokojenia swoich potrzeb podróżują. Dlatego też transport się rozwija. Zarówno lądowy, morski jak i powietrzny. Nabywców tych usług jest sporo, przewoźników również nie brakuje. wypożyczalnia samochodów gdańsk Duże i małe maszyny budowlane muszą być na każdej budowie i nikt tego nie ominie

Poprzednie

  Transport lądowy
  Transport lądowy jest najstarszym rodzajem transportu na świcie. Można w nim wyróżnić komunikację lądową samochodową. Obecnie jest to najpowszechniej wykorzystywany rodzaj transportu, który charakteryzuje duża dostępność i zasięg, gdyż...
  Historia kolei
  Początki transportu kolejowego były już w starożytności. Wtedy wykorzystywano wyżłobienia w kamiennych płytach dróg, a transport szynowy z trakcją konną był znany już w Asyrii ponad 2500 lat temu. Przez wiele lat był stosowany przede wszystkim...
  Szybkie pociągi
  Obecne pociągi są coraz szybsze, a inżynierowie pracują nad jeszcze szybszymi i bardziej nowoczesnymi pociągami i lokomotywami. Obecnie do najszybszych pociągów świata można zaliczyć japoński Pocisk i francuską szybką kolej TGV. Pociągi...
reklama

SIŁOWNIA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl